Gud i dina händer
Upptäckte att det var extremt länge sen (mer än 2 år) som jag skrev ner nån text från skivan Psalmer, som Toni släppte tillsammans med Irma Schultz Keller och Lasse Englund 2007.
Alltså, hög tid åter igen.

Därför kommer nu här texten till Gud i dina händer.


Gud i dina händer

Gud, i dina händer vilar jag i tro
Vilar i din värme och din ro
Varje brustet hjärta, varje skadad själ
Famnar du i nåd och gör den hel
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud
I din omsorg finner själen ro
I din kärlek kan min kärlek gro


Gud i dina händer, får jag gråta ut
Gråten delar du tills den tar slut
Gud, du känner ondskan i din egen kropp
Att du delar smärtan ger mig hopp


Nära vill jag leva, nära dig, min Gud
I din omsorg finner själen ro
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud
I din kärlek kan min kärlek gro
Gud, i dina händer lägger jag mig ner
När jag går till vila är du med


Dina händer bär mig genom rum och tid
Jag förblir i ljuset i din frid
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud
I din osorg finner själen ro
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud
I din kärlek kan min kärlek gro


Text: A-M Kaskinen, P. Harling
Musik: P. SimojokiHerre Gud för dig jag klagar

Bättre aktivitet från min sida på bloggen dom senaste dagarna så nu kommer det nog snart en down-period igen. Bäst att jag passar på och skriva in ytterligare någon text medans lust och tid finns.

Från skivan Psalmer:

Herre Gud för dig jag klagar

Herre Gud för dig jag klagar
vad mig plågar natt och dag
vad min kropp och själ försvagar
det är fruktan för din lag
Mot vars bud jag ständigt gått
tills jag fyllt mitt syndamått
domen skrämmer mig allt värre
se till min förtvivlan, Herre!

Mina plikter har jag försummat
laster har jag lärt med flit
När jag något ont förnummit
har jag gärna skyndat dit
Till Guds hus har jag sällan gått
Herrens ord har jag försmått
tills mitt hjärta blev förstockat
Dåligt sällskap har mig lockat

Och jag ryser in i märgen
när min uselhet jag ser
Jag vill ropa upp till bergen
Överskyl mig, rasa ner
Låt mig dö nu, ty jag vet
ingen nåd och säkerhet
Gud min Fader, övergav mig
Ack, vad ska det nu bli av mig

Men då samvetet mig väcker
och jag ångrar mina fel
Gud i nåd sin hand mig räcker
ty i honom har jag del
Liksom en förlorad son
flyr jag till hans nådetron
Viss om att han mig förlåter
När i tro jag vänder åter

Döden skrämmer mig ej mera
ty dess udd bröt Kristus av
Gud lät sonen triumfera
Över synd och död och grav
Domen fruktar jag väl stort
eftersom jag illa gjort
Men den trösten jag ej glömmer
Att min broder Jesus dömerText: Lars Johansson (Lasse Lucidor), B.G. Hallqvist
Trad Arr: T. Holgersson 

Som bonden tar ett fång

Från Psalmer:

Som bonden tar ett fång

Som bonden tar ett fång av markens
gröda
och lyfter den i tacksamhet mot Gud
Så bär jag fram min vardagstyngd och
möda
Och låter den stå naken inför Gud

Min tro bär inga dyrbara juveler
Jag kommer utan smycken till ditt hus
Mitt liv är bara längtan, bara hud
Så kläd mig med din nåd. Du är min Gud.


Ja, det får räcka för idag... :-)

image17

Innan natten kommer

Fick ett glatt besked från Toni att han lagt till ytterligare två låtar på sin MySpace-sida, trevligt! Gå gärna in och lyssna... Länk nere i högra spalten.

image16
 
Från skivan Psalmer kommer här texten till Innan natten kommer, text av J. Jonsson och musik av P. Harling. Sjungs på skivan av Toni Holgersson och Irma Schultz Keller.

Innan natten kommer

Innan natten kommer vill jag tacka
För den dag du gav, dem som jag mötte
För ett liv som mognat något, Herre,
vill jag tacka

Innan natten kommer vill jag tänka
På dem som nu ler i kärleksglädje
Och på dem i ensamheten, Herre,
vill jag tänka

Innan natten kommer vill jag bedja
För den jord vi fått men smutsat, skövlat
För vår värld som väts av tåtar, Herre,
vill jag bedja

Innan natten kommer vill jag lämna
Allt tillbaks åt dig att älska, värna
Allt åt dig, vår tro, vårt tvivel, Herre,
tag emot det


Tack för ordet!

RSS 2.0